កាបូអ៊ីដ្រាត

Print
កាបូអ៊ីដ្រាត

ជាប្រភពចម្បងនៃការផ្តល់កម្លាំងសម្រាប់រាងកាយ
ដែលមានសារសំខាន់ក្នុងការបំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃ​
រួមទាំង​ការហាត់ប្រាណផងដែរ។

កាបូអ៊ីដ្រាតដែលល្អបំផុតចំពោះសុខភាព៖

 • គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូល រួមទាំងនំបុ័ងគ្រាប់
  ធញ្ញជាតិទាំងមូល ប៉ាស្តា និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
  និងអង្ករ​សំរូប
 • សណ្តែក
 • ផ្លែឈើ
 • បន្លែ

ផ្លែឈើ និងបន្លែចម្រុះពណ៌ក៏ផ្តល់វីតាមីន និងសា
រធាតុរ៉ែដែលចាំបាច់ផងដែរ។

កាបូអ៊ីដ្រាតដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព៖

 • ស្គរគ្រាប់ និងស្ករដោយសារតែកាបូអ៊ីដ្
  រាតទាំងនេះមានហ្វាយប៊ើរ វីតាមីន
  ឬសារធាតុរ៉ែតិចតួច និងភាគច្រើនមា
  ន​ជាតិស្ករខ្ពស់​ជាងធម្មតាទៀតផង

លាយបញ្ចូលកាបូអ៊ីដ្រាតដែលល្អបំផុតចំពោះ
សុខភាពទៅក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នក៖

 • ព្យាយាមញ៉ាំសាឡាត់ និងបន្លែឲ្យបានពា
  ក់កណ្តាលចានអាហារដែលអ្នកនឹងញ៉ាំ •
 • ញ៉ាំផ្លែឈើ និងបន្លែជាអាហារសម្រន់
  និងប្រើនំបុ័ងធ្វើពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូល
  សម្រាប់នំសាំងវិច

ប្រើប្រាស់ផលិតផល Herbalife ក្នុងអាហារមានតុល្យភាព
និងខុសៗគ្នា ដែលជាផ្នែកមួយនៃ​របៀបរស់នៅ​យ៉ាងរស់រវើ
កមានសុខភាពល្អ។ សូមមើលកញ្ចប់នីមួយៗ
សម្រាប់ជាការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ ហើយ មិនត្រូវ​
ញ៉ាំលើសចំណុះដែលបានណែនាំឡើយ។ សូមដាក់ផលិ
តផលឲ្យផុតពីដៃក្មេង។km-KH | 2019-09-18 16:42:36 | NAMP2HLASPX01