ហ្វាយប៊ើរ

Print
ហ្វាយប៊ើរ

ហ្វាយប៊ើរជួយរក្សាផ្លូវរំលាយអាហារឲ្យមានសុខភា
ពល្អ​តាមរយៈការផ្តល់ហ្វាយប៊ើរអាហារ និងការបន្ថយ​
រយៈពេលប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់នៅក្នុងពោះវៀន។

ការទទួលបានហ្វាយប៊ើរគ្រប់គ្រាន់ក៏មានសារសំខា
ន់ដែរ សម្រាប់ការបំពេញមុខងារទៀងទាត់របស់ពោះ វៀន និងការបំពេញមុខងារធម្មតារបស់ពោះវៀនធំ។

សូមណែនាំឲ្យមនុស្សពេញវ័យញ៉ាំហ្វាយប៊ើរ 24g
ក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនមិនញ៉ាំហ្វាយប៊ើរ​
បាន​ច្រើន​ដូចដែលយើងត្រូវការឡើយ។

លាយបញ្ចូលប្រភពហ្វាយប៊ើរល្អៗមួយចំនួនជាមួយ
អាហាររបស់អ្នក៖

  • សណ្តែក​ បន្លែអន្លក់ ស្រូវគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូល និងប៉ាស្តា នំបុ័ងធ្វើពីស្រូវសាលី​ទាំងមូល គ្រាប់ធញ្ញជាតិ គ្រាប់រុក្ខជាតិ បន្លែ និងផ្លែឈើ។

ប្រើរាស់ផលិតផល Herbalife ក្នុងអាហារមានតុល្យភាព
និងខុសៗគ្នា ដែលជាផ្នែកមួយនៃ​របៀបរស់នៅ​
យ៉ាងរស់រវើកមានសុខភាពល្អ។ សូមមើលកញ្ចប់នីមួយៗ
សម្រាប់ជាការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ ហើយ មិនត្រូវ​
ញ៉ាំលើសចំណុះដែលបានណែនាំឡើយ។
សូមដាក់ផលិតផលឲ្យផុតពីដៃក្មេង។km-KH | 2019-09-18 16:53:33 | NAMP2HLASPX01