វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ

Print
វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ

វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែជួយទ្រទ្រង់សុខភាពល្
អជារួម ភាពក្លៀវក្លា និងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់
ប្រកបដោយផាសុខភាព។ វីតាមីន និងសារធា
តុរ៉ែទាំងនេះមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់
ការលូតលាស់ទូទៅ និងការវិវត្ត​របស់​រាង
កាយ។

សូម្បីតែកង្វះវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែតិចតួចក៏អា
ចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបានដែរ។
របប អាហារមិនល្អ ជីវិតរស់នៅដ៏មមាញឹក និងការ
ប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុពុល មានន័យថា អ្នកចាំប
ាច់ត្រូវបំពេញបន្ថែមរបបអាហាររបស់អ្នក​ដែលម
ានវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ​ដើម្បីទទួលបាន​ប
រិមាណអាហារប្រចាំថ្ងៃដែលបានណែនាំ (RDA)។

វីតាមីនជួយឲ្យយើងទទួលបានថាមពលពីការញ៉
ាំអាហារ និងអាចលូតលាស់ និង​ជួសជុលស្បែក​ ឆ្អឹង
និងសាច់ដុំទៀតផង។

មានសារធាតុរ៉ែ 17 មុខ ដូចជា កាល់ស្យូម
ជាតិដែក និងម៉ាញ៉េស្យូមដែលយើង​ត្រូវទទួលបា
នពីរបប​អាហាររបស់យើង ដោយសាររាងកាយមិនអាចបង
្កើតសារធាតុទាំងនេះ​បានឡើយ។

ប្រើរាស់ផលិតផល Herbalife ក្នុងអាហារមានតុ
ល្យភាព និងខុសៗគ្នា ដែលជាផ្នែកមួយនៃ​របៀបរស់
នៅ​យ៉ាងរស់រវើកមានសុខភាពល្អ។ សូមមើលកញ្ចប់
នីមួយៗ សម្រាប់ជាការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់
ហើយ មិនត្រូវ​ញ៉ាំលើសចំណុះដែលបានណែនាំឡើយ។
សូមដាក់ផលិតផលឲ្យផុតពីដៃក្មេង។km-KH | 2019-08-21 07:20:05 | NAMP2HLASPX01