ផ្លែឈើ និងបន្លែ

តើអ្នកទទួលបានផ្លែឈើ និងបន្លែរបស់អ្នកហើយឬនៅ?
Print
ផ្លែឈើ និងបន្លែ

មូលហេតុដែលអ្នកត្រូវការញ៉ាំផែ្លឈើ និងបន្លែរបស់អ្នក

ផ្លែឈើ និងបន្លែផ្តល់សមាសធាតុផ្សំរុក្ខជាតិធម្មជាតិសំខាន់ៗផ្សេងៗគ្នាដែល
ជួយអោយរាងកាយមានសុខភាពល្អ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តបន្លែ អ្នកគិតថាអ្នកអាចទទួលសារជាតិពីបន្លែ​បានតាមរយៈការញ៉ាំ​ផ្លែឈើ​ច្រើន។ វាមានភាព​ងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើហេតុអ្វី យើងស្ទើរតែលើកឡើងពីផ្លែឈើនៅពេល​ដំណាលគ្នា ហើយ​ដោយសារផ្លែឈើជាអាហាររុក្ខជាតិសុខភាព ជាធម្មតាមានការសន្និដ្ឋានថា ផ្លែឈើ​អាចផ្លាស់ប្តូរគ្នា​ច្រើន ឬតិចតាមរយៈការផ្តល់សារធាតុបំប៉នដែលរាងកាយត្រូវការ។

ហើយជាផ្នែកនោះជាការពិត។ អ្នកអាចទទួលបានវីតាមីន C ងាយស្រួលដូចទទួលបានពីផ្លែប៊ឺរីៗ ក៏ដូចជាទទួលបានពីស្ពៃប្រូខ័រលីផងដែរ។ ប៉ូតាស្យូមមាននៅក្នុងមើមឆៃថាវ និងចេក។ ប៉ុន្តែ ផ្លែឈើ និង​បន្លែ​ក៏ផ្តល់ភូតគាមសារធាតុបំប៉នច្រើនយ៉ាងលឿន (និងខុសៗគ្នា) ផងដែរ – សមាសធាតុរុក្ខជាតិធម្មជាតិ​ដែល អាចលើកកម្ពស់ឲ្យមានសុខភា
ពល្អ។ ដូច្នេះ
ការទទួលបានភីតូសារធាតុបំប៉នច្រើនយ៉ាងប្រសិនបើ​អ្នកញ៉ាំផ្លែឈើ និងបន្លែ។

ភីតូសារធាតុបំប៉នជួយផ្តល់​ឱជារស និងពណ៌សម្រាប់ផ្លែឈើ
និងបន្លែ។ ហើយនៅពេលអ្នក​គិតអំពី​ផ្លែឈើ និងបន្លែច្រើនចេញពីទស្សនៈឱជារស និងពណ៌ដែលផ្លែឈើ និងបន្លែផ្តល់ឲ្យ និងមិនមែន​ជា​ប្រភព​វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែងាយស្រួលខ្លាំងឡើយ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមវាយតម្លៃពីកម្រិតខុសគ្នា​ដែល​​ផ្លែឈើ និងបន្លែមាន។

ឧទាហរណ៍ផ្លែប៊ឺរីៗ និងស្ពៃប្រូខ័រលីផ្តល់ វីតាមីន Cស្ទើរតែប្រហែលគ្នា ប៉ុន្តែ ចំណុះ​ភូតគាមសារធាតុបំប៉នក្នុងផ្លែប៊ឺរី និងស្ពៃប្រូខ័រលី​មិនអាចខុសគ្នាច្រើនឡើយ។ ផ្លែប៊ឺរីៗមានពណ៌​ផ្កាឈូក ក្រហមដែលទទួលបានពីសមាសធាតុផ្សំហៅថា anthocyanins ដែលមានច្រើននៅក្នុងផ្លែឈើ​ជាងនៅក្នុង បន្លែ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត isothiocyanates គឺជាភូតគាមសារធាតុបំប៉ន​ដែលជួយឲ្យមានក្លិនខ្
លាំង​ដែលមាន នៅក្នុងស្ពៃប្រូខ័រលីស្បៃក្តោប និងផ្កាស្ពៃប្រូខ័រលី ប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនឃើញមានសមាសធាតុផ្សំមានក្លិន​ទាំង នោះនៅក្នុងផ្លែឈើឡើយ។
សារធាតុពណ៌ធម្មជាតិមួយផ្សេងទៀត គឺ lycopene ផ្តល់ពណ៌ក្រហម​ខ្លាំង ដល់ផ្លែឈើដូចជាប៉េងប៉ោះ (នោះជាផ្លែឈើ) ទំពាំងបាយជូពណ៌ផ្កាឈូក និងត្របែក ប៉ុន្តែអ្នកពិបាក​​រក ឃើញមានច្រើននៅក្នុងបន្លែជាច្រើន។

មនុស្សជាច្រើនសន្និដ្ឋានថា ការញ៉ាំផ្លែឈើ ឬបន្លែល្អដូចគ្នាជាមួយនឹងការញ៉ាំផ្លែឈើ និង​បន្លែ​ផងដែរ ពោល គឺឧទាហរណ៍ខាងលើ​បង្ហាញពីមូលហេតុសំខាន់ដើម្បីទទួលបានអាហារចម្រុះមួយចំនួន
ក្នុងការ​ផ្តល់ឲ្យរាងកាយរបស់អ្នក​មានសារធាតុបំប៉នច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន។

សរសេរដោយ Susan Bowerman, MS, RD, CSSD។km-KH | 2019-09-18 17:41:32 | NAMP2HLASPX01