អាហារសុខភាពជួយអ្នកញ៉ាំឆ្អែត

Print
អាហារសុខភាពជួយអ្នកញ៉ាំឆ្អែត

ជាទូទៅ ការស្រេកឃ្លានពិតមានអារម្មណ៍ជាលើកដំបូងនៅក្នុ
ងក្រពះ ពោលគឺដោយសារជាតិស្ករក្នុង​ឈាម​ធ្លាក់ចុះ រាងកា
យបញ្ចេញអ័រម៉ូនដែលជំរុញឲ្យក្រពះកន្រ្តាក់ និងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់
តែឃ្លាន។ ប៉ុន្តែ មនុស្សមួយចំនួនភាន់ច្រឡំរវាងការស្រេកឃ្លា
នទៅនឹងចំណង់អាហារ។ ដើម្បីសិក្សាពីភាពខុសគ្នានេះ សូមឲ្
យមានការស្រេចឃ្លានល្អ ដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់​ពីសញ្ញារប
ស់រាងកាយដែលនិយាយា “ពេលត្រូវញ៉ាំ” និង​ដាក់សមចុះនៅ
ពេលអ្នក គិតថាឆ្អែតមិនមែនញ៉ាំច្រើនជ្រុលឡើយ។

វាជួយរួមបញ្ចូលឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អ​ដោយញ៉ាំអាហា
រតាមវិធីនេះ។

ប៊័ររី (Berries) - អាហារដែលមានហ្វាយប៊ើរច្រើនចំណាយពេ
លក្នុងការរំលាយអាហារយូរតែផ្តល់​កម្លាំងបានពេញលេញ។
ហើយចំណែកឯផ្លែឈើទាំងមូលទាំងអស់ផ្តល់ហ្វាយប៊ើរមួយ
ចំនួនផ្លែប៊ឺរី​ ​គឺជាផ្លែឈើ មួយដែលមានហ្វាយប៊ើរច្រើនបំផុត។
raspberries មួយពែង​មានហ្វាយប៊ើរ 8 ក្រាមពោល គឺ​មានពី
រដង នៃផ្លែប៉ោមដែលអ្នកញ៉ាំដែលមានកាល់ឡូរីប្រហែលជា
65។ ជាទូទៅ មានផ្លែឈើ​តូចៗក្លាសេ ហើយផ្លែប៊ឺរីៗ ទាំងនោះ​
ងាយស្រួលបន្ថែមចូលជាមួយអាហារ shakes ប្រូតេអ៊ីន
គឺអ្នកអាចរំលាយផ្លែប៊ឺរីៗទាំងនោះបន្តិច បន្តួច និងប្រើ​ដើម្បីដា
ក់ពីលើទឹកដោះគោជូ ឬប្រូម៉ាត​សម្រាប់ធ្វើជាអាហារ ឬអាហា
រសម្រន់។

Broccoli - ប្រូខ័រលី គឺជាបន្លែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងបញ្ជីបំ
ពេញអាហារ ដោយសារបន្លែនេះ​មានហ្វាយប៊ើរ និង ទឹក​ច្រើន
ដូច្នេះបន្លែនេះអ្នកឆ្អែតមិនមែនមិនឆ្អែតឡើយ។
ស្ពៃប្រូខ័រលីគឺជាបន្លែមានហ្វាយប៊ើរ​ច្រើន​បំផុតមួយ ពោលគឺស្
ពៃប្រូខ័រលីចម្អិនដែលបានចិតរួមមួយពែងមាន​ហ្វាយប៊ើរបំបាត់
ការស្រេកឃ្លាន 6​ ក្រាម។ ហើយ​ដួសដាក់ចានស្ពៃប្រូខ័រលីដែល
បានចម្អិនរួច​អ្នកទទួលបានប្រូខ័រលីប្រហែលជា 30 ក្នុងមួយពែង។

គ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្វាយប៊ើរច្រើន – Yអ្នកអាចទទួលបានបរិមាណ
ហ្វាយប៊ើរល្អដែលទទួលបានពីគ្រាប់ ធញ្ញ​ជាតិទាំងមូលភាគ
ច្រើនហើយគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងនេះ​រក្សាទុកទឹកបន្ថែមច្រើនជា
ងអាហារគ្រាប់ ធញ្ញជាតិ “ស្ងួត” ដូចជា នំស្រួយៗ ដូច្នេះ អ្នកនឹង
មានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតជាង។ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ Quinoa មានលក្ខ
ណៈប្រសើរជាង ដោយសារ​វា​ក៏មានប្រូតេអ៊ីនច្រើនជា
ងគ្រាប់ធញ្ញជាតិភាគច្រើន ប្រហែលជា 8 ក្រាមក្នុងមួយពែង។
ហើយខុសពីប្រភេទអង្ករសំរូប​ដែលត្រូវការពេលវេលា​ចម្អិនយូរ
គ្រាប់ធញ្ញជាតិ quinoa ចម្អិនឆ្អិនប្រហែលជារយៈពេល 15 នាទី។
ញ៉ាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Quinoa ជាអាហារ ឬជាមូលដ្ឋាននៃសាឡា
ត់ជាអាហារគោលដែលមានការហាត់បន្លែ និង​បន្ថែមមាន់ដុត។

ស៊ុបបន្លែ – ស៊ុបបន្លែអាចមានកាល់ឡូរីទាប (ដោយសារអ្នកមិ
នបន្ថែមក្រែម ឬប្រេង) ហើយដោយសារ​ស៊ុបបន្លែ​មានទឹកច្រើន
ខ្លាំងអ្នកបរិភោគមានការពេញចិត្តខ្លាំង។ ចាប់ផ្តើមញ៉ាំអាហារដោ
យប្រើពែង ឬចាន​ដាក់​ស៊ុប មានន័យថា អ្នកនឹងមានការពេញចិ
ត្តជាមួយចំណែកអាហារចម្បងកាន់តែតិចរបស់អ្នក។
ស៊ុបបន្លែមួយពែងអាចធ្វើជាអាហារសម្រន់ពេលរសៀលបានផ
ងដែរ។

សរសេរដោយ Susan Bowerman, MS, RD, CSSD។ Susan ជាបុគ្គលិកពិគ្រោះយោបល់ទទួលបាន​ប្រាក់ បៀវត្សរ៍របស់
ក្រុមហ៊ុន Herbalife។


km-KH | 2019-09-18 16:46:04 | NAMP2HLASPX01