ព្យាយាមដោយការហាត់ប្រាណ

Print
ព្យាយាមដោយការហាត់ប្រាណ

ពុំគួរមានលេសតទៅទៀតទេ ពោលចំណុចគន្លឹះទាំង 3
ដើម្បីជួយអ្នកព្យាយាមក្នុង ហាត់ប្រាណ។

ផ្នែកនេះគឺជារបៀប​ដើម្បីបញ្ឈប់រាល់លេសក្នុងការហាត់ប្រា
ណ។

នៅពេលអ្នកទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រោកចេញពី
គ្រែ និងកែលម្អកម្រិតកាយសម្បទា​របស់អ្នក ពេលខ្លះយើ
ងចំណាយពេលច្រើនជាងការចំណាយទឹកចិត្តតែមួយមុខ
ដើម្បីឲ្យកើតឡើង។

“ខ្ញុំ” រវល់ខ្លាំងណាស់ ហើយខ្ញុំអត់មានពេលទំនេរទេ”។ ‘

នេះគឺជាការលេសលេខមួយដែលខ្ញុំបានឭ ​ដែលជាមូលហេ
តុមិនធ្វើលំហាត់ប្រាណ ហើយអ្នកអាចពិបាក នឹងជឿរឿង
នេះ ប៉ុន្តែនេះក៏ជាការលេសរបស់ខ្ញុំដែរក្រោយពីបានហាត់
ប្រាណបីដង។ ការយកលេសបែប នេះពិតជាមានប្រសិទ្ធ
ខ្លាំងណាស់

ពីព្រោះតើនរណាដែលមិនយល់ស្រប? កូនតូចទាំងបួនរប
ស់ខ្ញុំ ត្រូវចំណាយពេលមើលថែ​ច្រើនណាស់។

ហើយពាក្យថា​ “ខ្ញុំ” រវល់ខ្លាំងណាស់… “គឺជាលេសមួយដែ
លស្តាប់ទៅប្រសើរជាង ហើយអាម៉ាសមុខតិច ជាង​ការពិ
ត៖ “​ខ្ញុំ” អស់កម្លាំងខ្លាំង ហើយខ្ញុំមិនមានទឹកចិត្តហាត់ប្រា
ណទេ”។

ធាតុពិតគឺថា យើងទាំងអស់គ្នាអាចផ្តល់ពេលវេលាដើម្បីប
ន្ថែមសកម្មភាពទៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ យើង​ទាំងអស់គ្នា
ចាំបាច់ត្រូវធ្វើ គឺត្រូវដឹងថាការយកលេស​នឹងប៉ះពាល់ដល់
យើងរយៈពេលវែង។ ពេលខ្លះ មាន​ការភ័យខ្លាចផ្នែកសុខ
ភាព ឬអាម៉ាសមុខក្នុងការបង្ខំឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះ ប៉ុន្តែ
ហេតុអ្វីរង់ចាំ​ចំពោះ​បញ្ហានោះ​ឲ្យកើតឡើង មុនពេលធ្វើឲ្យជី
វិតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរនោះ?

ការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្ញុំ​ត្រូវបានសុំឲ្យចេញពីបន្ទប់ស្ទីមនៅហា
ងស្ប៉ា ហើយត្រូវបង្រៀននៅចំពោះមុខ​មនុស្ស​យ៉ាងច្រើន
ណែនណាន់អំពីកម្រិតកម្តៅដែលអាចធ្វើឲ្យកក់ក្តៅដល់កូ
នមិនទាន់កើតរបស់ខ្ញុំ។ ស្តាប់មើល​អាក្រក់ណាស់មែនទេ?
បញ្ហាពិតគឺថា កូនរបស់ខ្ញុំមានអាយុប្រាំខែមកហើយ។ និ
យាយអំពីការដាក់ខ្លួន! ទាំងអស់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្ត
ដែលខ្ញុំត្រូវដើម្បីទទួលបានរាងកាយ និងសុខភាពត្រឡប់
ទៅភាព​ធម្មតាវិញ។

វិធី 3 យ៉ាងដើម្បីកំណត់ពេលវេលាក្នងការហាត់ប្រាណ
សម្រាប់ អ្នក៖

1. កំណត់នាឡិការោទិ៍រយៈពេល 30 នាទីជាមុន

នេះអាចដូចជាចំណុចគន្លឹះច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែ មានការ
លើកទឹកចិត្តជាក់លាក់ មិនឲ្យប៉ះប៊ូតុងពន្យារ និង​ដាក់ចុះ!

 • ឧបករណ៍បន្ទាប់របស់ខ្ញុំអាចដូចជាមិនដំនើរការ
  ប៉ុន្តែប្រើការបានសម្រាប់ខ្ញុំ៖ សម្រាប់រយៈពេលពី
  របីសប្តាហ៍​ដំបូងពាក់សម្ភារៈហាត់ប្រាណរលុង
  ជាប់ជាមួយគ្រែ ឬដាក់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណរ
  បស់អ្នកជាមួយ​ស្បែក ជើងលេងតេនីសនៅខា
  ងស្តាំជិតគ្រែរបស់អ្នក។ នៅពេលនាឡិការោទ៍
  ចាប់រោទិ៍ទេតៗ ពាក់ស្រោម​ជើង និងស្បែកជើង
  ទៅហាត់ប្រាណ។
 • ការហាត់ប្រាណនៅផ្ទះ ឬនៅជិតផ្ទះ គឺជាវិធីប្រ
  សើរបំផុត​ដើម្បីចាប់ផ្តើមដោយសារមិនមានការ
  សុំទោស​ចំពោះការចូលរួមកាយសម្ព័ន្ធ ឬ​ត្រូវធ្វើ
  ដំណើរទៅកាន់ណាមួយឡើយ។ ប្រាកដថា ការរ
  ត់តាមឆ្នេរនៅពេល​ព្រឹកព្រលឹមស្តាប់ទៅដូចជា
  ល្អណាស់ ប៉ុន្តែការពិតអ្នកប្រហែលត្រូវការធ្វើការ
  ហាត់ប្រាណរបស់អ្នក និង មិនចង់​មានធូលីឲ្យបា
  នលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន។
 • នៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកស៊ាំនឹងការផ្លាស់
  ប្តូរពេលវេលាហើយ បន្ថែម 10 នាទីទៀត ដើម្បី​ឲ្
  យអ្នក អាចសិតសក់និងដុសធ្មេញមុនពេលចេញ
  ទៅហាត់ប្រាណ!

2. បត់សម្លៀកបំពាក់ហាត់ប្រាណរបស់អ្នក បន្ទាប់មកយ
កទៅធ្វើការ

Iប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាមនុស្សហាត់ប្រាណពេលព្រឹកទេ
នោះ​ត្រូវសម្រាប់ផែនការ B៖ ដើរនៅពេលញ៉ាំ​អាហារថ្ងៃត្រ
ង់។ រៀ​បចំកាលវិភាគណាត់ជួបទន្តពេទ្យ ឬ​ជាងកាត់សក់រ
បស់អ្នកដែលចង់បាន។ វាជាការ រីករាយដែលយើងមិនសុ
បិន្តពីការកាត់សក់ ប៉ុន្តែ ថែទាំសុខភាពរបស់យើង ជារឿយៗ
ត្រូវមើលរំលង ឬផាត់ចេញ។

 • ស្នើឲ្យមិត្តរួមការងារចូលរួមជាមួយអ្នកនឹងផ្តល់កា
  រលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់មិនឲ្យរំលងម៉ោងហាត់
  ប្រាណ​បាន។

3. បែងចែកការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកទៅជាផ្នែកតូចៗ

ប្រសិនបើពេលវេលា 30 នាទីមានលំបាកខ្លាំង នោះព្យា
យាមហាត់ប្រាណជាបី ឬច្រើនដង។ ជាការ​ប្រសើរ​ក្នុង
ការបង្កើនការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃ។

 • ចំណុចគន្លឹះនេះប្រើការបានជាពិសេស សម្រាប់
  អ្នកម្តាយនៅផ្ទះជាមួយកូនតូច ដោយសារគ្រប់
  គ្រងកូន​រយៈពេល 10 នាទី​នៅពេលអ្នកលោត
  នៅជុំវិញ និងបំណែនដោយហាត់ប្រាណ គឺជា
  គោលដៅប្រាកដ​និយមមួយ។
 • ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យ និងអង្គុយ
  ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព្យាយាមពត់ខ្លួនរយៈពេល 10
  នាទី ឬដើរ នៅជុំវិញការិយាល័យការធ្វើបែបនេះ
  អាចជួយឲ្យកម្រិតថាមពលរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ
  និង​ជំរុញដល់ ការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់រប
  ស់អ្នក។

***

ការបង្កើតសក​ម្មភាពមួយជាផ្នែកមួយនៃរបៀបរស់នៅរបស់
អ្នកជំនួសឲ្យការងារប្រចាំថ្ងៃ​ងាយនឹងសម្រេច​បាន។ អ្នកអា
ចមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីកម្រិតផ្លាស់តូចតាចឆាប់រហ័សដែល
មានបន្ថែម។ សូមជឿខ្ញុំទៅ វិធីនេះ ខ្ញុំបានសាកល្បងរួមមក
ហើយ ហើយវាពិតជាមានប្រិសទ្ធិភាពសម្រាប់ខ្ញុំ។ នៅពេល
ខ្ញុំធ្វើការហាត់ជា លើកដំបូងពេលខ្លះ ខ្ញុំធ្វើតាមចំណុចគន្លឹះ
មួយ ហើយនៅថ្ងៃផ្សេង ខ្ញុំបានជ្រើសរើសចំណុចគន្លឹះពីរ
ឬបី ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ​ប្រាកដ​ត្រូវហាត់ប្រាណរយៈពេលយ៉ាងតិច 30
នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមមាន អារម្មណ៍ថា
កាន់តែសកម្ម និងក្រោយកាន់តែរីករាយ។

នៅពេលខ្ញុំសម្រេចចិត្តបោះបង់លេសរបស់ខ្ញុំ ហើយឆ្លៀត
ពេលដើម្បីហាត់ប្រាណ ខ្ញុំ​អាចហាត់ប្រាណបាន យ៉ាងលឿ
នជាមួយក្រុមចលនាបង្វិលជាទៀងទាត់ ហើយកា្លយជាស
កម្ម​នូវ​អ្វីដែលខ្ញុំ​បានធ្វើក្រៅពីអ្វីដែល ខ្ញុំត្រូវគិតនោះ។ មនុ
ស្សបានចាប់ផ្តើមបំពេញបន្ថែមឲ្យខ្ញុំនូវ​ថាមពល​ទាំងអស់
បន្ថែម​ដែលខ្ញុំហាក់ដូចជា មាន។

ដូច្នេះ មិនត្រូវមានលេសទៀតទេ ពោលមនុស្សគ្រប់គ្នាអា
ចស្វែងឆ្លៀតពេលហាត់ប្រាណបាន។

សរសេរដោយ Samantha Clayton។km-KH | 2019-09-18 17:02:31 | NAMP2HLASPX03